web analytics

Zabawy edukacyjne i wycieczki po Wrocławiu

Polityka prywatności

Jakie informacje zbieramy
Firma Kameleon Renata Jakubiec poprzez stronę internetową zbiera informacje kontaktowe do swoich klientów takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty e-mail.

Cookies
Używamy plików typu cookie w celach statystycznych, aby rozpoznać takie informacje jak: rodzaj przeglądarki użytkownika, używany system operacyjny, czas trwania wyświetlania strony, klikane łącza, i tym podobne. Zebrane informacje mogą zostać użyte w celu polepszenia działania strony.

Udzielanie informacji firmom trzecim
Nie wymieniamy, sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie przesyłamy do innych firm żadnych danych personalnych. Z ograniczenia tego wyłączone są firmy i osoby, które wspomagają firmę Kameleon Renata Jakubiec w opiekowaniu się stroną internetową, pozwalają na prowadzenie działalności, lub służenia Tobie, tak długo, jak długo zgadzają się na utrzymanie tych informacji w tajemnicy.
Firma Kameleon Renata Jakubiec może także ujawnić dane personalne wówczas, kiedy będzie uważać to za stosowne, aby być w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy lub innych osób.

Odnośniki (linki) do witryn zewnętrznych
Okazjonalnie, na stronie firmy Kameleon, mogą pojawić się odnośniki do firm lub usług osób trzecich. Witryny stron trzecich mają oddzielne i niezależne polityki prywatności. Firma Kameleon nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną zawartość i prowadzoną aktywność na tych witrynach. Jednakże, firma Kameleon chce chronić spójność i jakość swojej witryny, i chętnie przyjmie informację zwrotną na temat witryn zewnętrznych.

Polityka prywatności
Ten dokument dotyczy wyłącznie informacji zebranej poprzez stronę internetową firmy, i nie przenosi się na informację zebrane w inny sposób.

Twoja odpowiedzialność
Używając strony firmy zgadzasz się z jej polityką prywatności.

Zmiany polityki prywatności
Jeśli zajdzie potrzeba zmiany polityki prywatności, dokument ten zostanie zaktualizowany na tej stronie, ze skutkiem natychmiastowym.

W razie pytań, skontaktuj się z: info@kameleontamitu.com